Voorwaarden


In deze voorwaarden wordt gesproken over de "eigenaar" als zijnde SmarterEE BV, de eigenaar van deze website, over "gebruik" als alle mogelijke manieren van het gebruiken of toepassen van deze website en over "inhoud" als zijnde alle teksten en materialen waaruit deze website is opgebouwd.

Het volgende is van toepassing op alle pagina's van deze website. Door de pagina's te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden: 

  1. De inhoud van deze site is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De eigenaar aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de geboden inhoud van deze site. 
  2. Ongeoorloofd gebruik of misbruik van de inhoud van deze site of delen daarvan wordt beschouwt als een inbreuk op het intellectueel eigendom welk berust bij de eigenaar.
  3. Hergebruik van de inhoud van deze site of delen daarvan is alleen mogelijk na schriftelijk toestemming door de eigenaar.